زمین رایگان برای تهرانی‌ها / مهلت ثبت نام برای دریافت زمین تا پایان سال

در جریان حمایت از طرح جوانی جمعیت، دولت به خانوارهای دارای فرزند، زمین رایگان اعطا می‌کند. این طرح با هدف جوان‌سازی جمعیت کشور و تامین مسکن خانوارها روی کار آمد. از این سو متقاضیان برای دریافت زمین رایگان با داشتن شرایط لازم می‌توانند به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

حسین جنتی اظهار کرد: خانوارهای تهرانی دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال در صورت داشتن شرایط لازم برای دریافت زمین رایگان می‌توانند به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی Saman.mrud.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وزارت راه و شهرسازی بر اساس بند ح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق اهداف جوانی جمعیت یک قطعه زمین رایگان در قالی شرایط مندرج در قانون مذکور را به خانوارهای دارای ۴ فرزند و بیشتر اختصاص می‌دهد.

تاکنون فرآیندهای مربوط به ۲۵۰۰ خانواده تهرانی در طرح پویش رحمت وزارت راه و شهرسازی انجام و به این تعداد خانواده زمین رایگان تحویل شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: واگذاری زمین در استان تهران با در نظر گرفتن ضوابط و صراحت ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بالمناصفه بین پدر و مادر صورت می‌گیرد.

جنتی یادآور شد: خانوارهای تهرانی دارای ۴ فرزند و بیشتر مشمول قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ برای دریافت زمین رایگان فرصت دارند.

پیشنهاد فر نیوز
۲ فوتی و ۳ مصدوم در تصادف محور اسلام آبادغرب به حمیل