ساختمان سفارت فرانسه در نیجر محاصره شد

ساختمان سفارت فرانسه در نیجر محاصره شد

پس از پایان فرصت داده شده به سفیر برای ترک ، نیرو‌های مسلح ساختمان در میامی را محاصره کردند و ورودی‌های آن را بستند. مقامات نیجر یکی از کارمندان سفارت فرانسه را بازداشت و از وی بازجویی کردند. مقامات نیجر تأکید کردند وی پس از بازجویی به خارج از کشور منتقل خواهد شد.

یکی از اعضای شورای نظامی با تاکید بر اینکه ملت نیجر سفیر فرانسه را به ترک کشور وادار خواهد کرد، بسیج نیرو‌ها تا خروج آخرین نیروی نظامی فرانسه از کشور را خواستار شد.

وزارت خارجه نیجر جمعه از سفیر فرانسه در این کشور خواست که ظرف مدت ۴۸ ساعت خاک این کشور را ترک کند.این ضرب‌الاجل در حالی تعیین شده است که اوایل مردادماه نیز هزاران شهروند نیجری در اعتراض به مداخله پاریس در امور داخلی نیجر مقابل سفارت فرانسه در نیامی -پایتخت نیجر- تظاهرات برپا کرده بودند.

چهارم مردادماه در کشور نیجر کودتا شد. به دنبال این کودتا، «محمد بازوم» رئیس‌جمهور این کشور توسط نیرو‌های گارد ریاست جمهوری از قدرت خلع شد و «عبدالرحمن تچیانی» در رأس یک شورای نظامی قدرت را در نیجر به دست گرفت.

محاصره ساختمان سفارت فرانسه در نیجر

جامعه اقتصادی کشور‌های غرب آفریقا «اکواس» پس از این کودتا تحت فشار فرانسه و آمریکا به مخالفت با شورای نظامی نیجر برخاست و اعلام کرد برای بازگردانی بازوم به قدرت خود را برای مداخله نظامی در نیجر آماده می‌کند.