ساز مخالف مدیران میانی با رئیس جمهور! + فیلم

 ساز مخالف مدیران میانی با رئیس جمهور! + فیلم

حلقه ی مفقوده بخش زیادی از مسائل کشور *"خودسری برخی میانی"* است. مدیرانی که به بهانه های مختلف و سیاست ها را نادیده گرفته، سلیقه ای عمل می کنند و نهادهای نظارتی به جهت تَرک فعل، با آنها برخوردی نمی کنند!

حجم ویدیو: 32.18M
|
مدت زمان ویدیو: 00:01:19