سامانه ثبت شناورها راه اندازی می شود

سامانه ثبت شناورها راه اندازی می شود

علی نازی گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع سامانه جدید راه اندازی شده که ثبت شناورها از این به بعد در آنجا انجام و ظرف دو ماه آینده راه اندازی می شود که با راه اندازی آن دیگر نیازی به حضور دریا نوردان در بنادر یا ادارات کل نیست .

به گفته معاون امور دریای سازمان بنادر، بازنگری در ثبت پرچم دریایی و افزایش مسافری در راستای توسعه حمل ونقل دریایی و الحاق شناور و مقابله با آلو دگی نفتی از دیگر برنامه های مهم در این حوزه بوده که در دستور کار قرار گرفته است.

نازی به جذب نیروهای دریانورد اشاره کرد و گفت: برای ترم مهرماه ۳۰ نفر دریانورد در رشته مهندسی کشتی جذب خواهیم کرد.

سامانه ثبت شناورها راه اندازی می شود