سفر رئیس‌جمهوری به هرمزگان جشنواره عمل به وعده‌هاست

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است