شاکر بوری آزاد شد

شاکر بوری آزاد شد

به نقل از ، زندی دادستان آبادان در رابطه با علت بازداشت طنزپرداز آبادانی گفت: این فرد به اتهام ارتکاب جرایم علیه امنیت تحت تعقیب بود.

وی افزود: این فرد با صدور قرار تأمین متناسب جهت انجام تحقیقات بازداشت شد و پس از تکمیل تحقیقات با صدور قرار قبولی تأمین، صبح امروز آزاد شد.

شاکر بوری آزاد شد