شمار شهدای غزه از ۳۰ هزار نفر گذشت

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است