صدور حکم اعدام برای ۷ جاسوس

صدور حکم اعدام برای ۷ جاسوس

دادگاه تجدیدنظر نظامی هفت نفر را به جرم جاسوسی برای به و هفت نفر دیگر را به حبس با اعمال شاقه و حبس ابد محکوم کرد.

بنابر گزارش شبکه «فلسطین الیوم»، متهمان با افسران اطلاعاتی همکاری کرده و اطلاعات مربوط به مبارزان فلسطینی، مکان‌های حضور آن‌ها، شماره‌های همراه و خودروهای آن‌ها را در اختیار این افسران قرار داده‌اند.

متهمان همچنین در ازای دریافت مبالغ مالی، اطلاعات مهمی از مقاومت، پایگاه‌های نظامی، تونل‌ها، سکوهای شلیک راکت و مکان‌های امنیتی در اختیار افسران اطلاعاتی رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند.

صدور حکم اعدام برای ۷ جاسوس