صنایع فرهنگی ایران از جایگاه ویژه جهانی برخوردار است

صنایع فرهنگی ایران از جایگاه ویژه جهانی برخوردار است

سفیر بولیوی در صنایع فرهنگی ایران را دارای ویژگی ها و جایگاه جهانی برشمرد و از زمینه سازی برای افزایش تعاملات فرهنگی با ایران خبر داد.

رومینا گوادالوپه پرز راموس، سفیر در ایران در دیدار از نمایشگاه صنایع فرهنگی ایران که در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است، با اشاره به ظرفیت های باالقوه در حوزه تعاملات فرهنگی بین ایران و بولیوی، اظهار داشت:

ایران کشوری بزرگ با مردمانی فهیم و هنردوست و هنرپرور است که ظرفیت های فراوانی در جوزه تعملات جهانی را داراست.

وی ادامه داد: اشتراکات زیادی در همه عرصه ها به ویژه در حوزه صنایع فرهنگی بین ایران و بولیوی وجود دارد که این ظرفیت های موجود باید با برنامه های مدون ساماندهی و در مسیر تحکیم روابط بین دو کشور به کار گرفته شود.

سفیر بولیوی در ایران با بیان این که مردم بولیوی علاقه زیادی به فرهنگ و هنر مردم ایران دارند، گفت: در تلاش هستیم زمین های تعامل در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری با ایران را تقویت کرده و ارتباط نزدیک تری را بین مردم دو کشور برقرار کنیم.