صنایع چوب کشور با نمونه ترک و چینی برابری می کند| انتقاد از نوسان روزانه قیمت مواد اولیه

صنایع چوب کشور با نمونه ترک و چینی برابری می کند| انتقاد از نوسان روزانه قیمت مواد اولیه

مدیرعامل شرکت مینل میز در گفتگو با بازار:
صنایع چوب کشور با نمونه ترک و چینی برابری می کند| انتقاد از نوسان روزانه قیمت مواد اولیه

مدیرعامل شرکت مینل میز با تاکید بر اینکه صنایع چوب کشور با نمونه ترک و چینی برابری می کند، در خصوص زمینه های صادراتی تولیدات خود تصریح کرد: مشتری خارجی نوسان روزانه قیمت مواد اولیه را نمی پذیرد.