ضرورت راه‌اندازی شورای عالی فنی و اجرایی در شهرداری کلان‌شهرها

ضرورت راه‌اندازی شورای عالی فنی و اجرایی در شهرداری کلان‌شهرها

معاون فنی و عمرانی شهرداری اصفهان گفت: مصوب شد دبیرخانه شهرداری کلان‌شهرها موضوع ایجاد شورای فنی را پیگیری کنند تا هرکدام از شهرها بر اساس نیازها، مسائل و مشکلاتی که دارند آن را تدوین و از آن استفاده کنند.

اصغر کشاورز راد در حاشیه سی و چهارمین نشست تخصصی معاونان فنی و عمرانی کلان‌شهرهای ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه اینکه کلان‌شهر اصفهان در خصوص قانون درآمد پایدار مشکل دارد مقرر شده است گزارشی تهیه و به منظور پیگیری و رسیدگی به مجمع دبیرخانه سازمان شهرداری‌های کشور ارسال شود.

وی افزود: تأمین مالی مصالح قیر، آسفالت و سیمان با هدف سرعت بخشیدن به پروژه‌های عمرانی شهر نیاز مبرم شهرداری است که در این نشست شهرداری‌ها خواستار کمک برای تأمین مالی مصالح شدند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری اصفهان با اشاره به مشکل شهرداری کلان‌شهرها در راه‌اندازی شورای عالی فنی و اجرایی در شهرداری، خاطرنشان کرد: در این راستا مصوب شد دبیرخانه شهرداری کلان‌شهرها موضوع ایجاد شورای فنی را پیگیری کنند تا نظام فنی و اجرایی ایجاد شود و هرکدام از شهرها بر اساس نیازها و مسائل و مشکلاتی که دارند آن را تدوین و از آن استفاده کنند.

کد خبر 706445