طرح آزمایشی «نوهمسران» در سمنان و قم اجرا می‌شود

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است