طوفان‌الاقصی/کاریکاتور

طوفان‌الاقصی/کاریکاتور

با شروع عملیات بی‌سابقه طوفان‌الاقصی و شکسته شدن قدرت پوشالی رژیم صهیونیستی در حوزه نظامی و امنیتی بیش از پیش جمله تاریخی امام خمینی (ره) به ذهن‌ها تبادر می‌کند «اگر مسلمین مجتمع بودند هرکدام یک سطل آب به اسرائیل می‌ریختند او را سیل می‌برد»

طوفان‌الاقصی

پیشنهاد فر نیوز
برنامه دیدار بایدن با «محمد بن‌ سلمان» در دهلی