طولانی ترین قرارداد تاریخ فوتبال با این بازیکن برای آبی ها +عکس

طولانی ترین قرارداد تاریخ فوتبال با این بازیکن برای آبی ها +عکس

هافبک ۲۱ ساله اکوادوری تنها یک گام تا انتقال به فاصله دارد.

به نقل از فابریتزیو رومانو؛ و برایتون در آستانه توافق نهایی بر سر انتقال کایسدو به لندن هستند. این انتقال با احتساب پاداش ها به ۱۱۵ میلیون پوند می رسد. تاد بولی می خواهد تا فردا انتقال کایسدو را نهایی کند. این هافبک اکوادوری با چلسی بر سر امضای قراردادی ۸+۱ ساله به توافق رسیده است. (تا سال ۲۰۳۱ با قابلیت تمدید برای یک سال بیشتر یعنی ۲۰۳۲)

طولانی ترین قرارداد تاریخ فوتبال با این بازیکن برای آبی ها +عکس