عاقبت بی‌احترامی به سالمندان

عاقبت بی‌احترامی به سالمندان

در روایتی به عاقبت بی احترامی به سالمندان اشاره کرده‌اند.

روایت زیر از کتاب «الکافی» منتشر شده است.

حدیث روز

امام جعفر صادق علیه السلام:

لَیسَ مِنّا مَن لَم یُوَقِّر کَبیرَنا و یَرحَم صَغیرَنا

از ما نیست کسی که به بزرگسالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد.

الکافی، ج ۲، ص ۱۶۵