«عقرب زرد» لقب فرمانده نفوذی ایران

«عقرب زرد» لقب فرمانده نفوذی ایران

علی زمانی که ۱۷ ساله بود در عملیات مسلم بن عقیل توانسته بود ۱۴۰ نفر از بعثی‌ها را اسیر کند. او به قدری به زبان عربی مسلط بود که وقتی در دل دشمن نفوذ می‌کرد محال بود کار شناسایی لو برود.

سرانجام معروف به « » در ۴ آذر سال ۶۶ در منطقه «گامو» به شهادت رسید. شهید مدافع حرم سردار حسین همدانی خاطره‌ای از علی را اینطور روایت می‌کند:

آموزشی‌ها رو برده بود روی یه ساختمان بلند، گفته بود: بپرید پایین! اول خودش پریده بود. چند نفر پشت سرش با اکراه پریده بودند که پاهاشون ناقص شده بود. بقیه هم نپریده بودند.

«عقرب زرد» لقب فرمانده نفوذی ایران

آمدم دیدم ازش شاکی‌اند. کشیدمش یه گوشه و گفتم: اینا رو بهت ندادیم که بکشی، دادیم آموزش بدی! خیلی جدی گفت: جبهه آدم جسور می‌خواد. اگه توی آموزش بمونه؛ توی عملیات کم می‌آره. شما بسپارشون به من.

دفعه بعد که آمدم سر کشی، دیدم با همه شون رفیق شده. اونا هم دارن سبقت می‌گیرند. برای پریدن.