علت اصلی خشکی دریاچه ارومیه

علیزاده گفت: تمام راه‌های علمی و فنی برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه اجرایی شده است و مشکل اصلی کمبود بارندگی و گرمای بی‌سابقه هواست. این روزها حال هیچ یک از دریاچه‌ها، تالاب‌ها و سطوح آبی کشور خوب نیست.