علی خطیر رسما مدیرعامل استقلال شد

علی خطیر رسما مدیرعامل استقلال شد

خطیر که حدود نزدیک به دو ماه قبل از سوی هیات مدیره باشگاه به سمت سرپرست مدیرعاملی باشگاه منصوب شده بود، از امروز رسما به عنوان مدیرعامل فعالیت می کند.

با هماهنگی های انجام شده ، هیات مدیره استقلال حکم مدیرعاملی خطیر را امضا کرده اند تا اختیارات قانونی را در اختیار داشته باشد و بتواند کارش را جلو ببرد.

خطیر البته تا الان هم به عنوان سرپرست مدیرعامل استقلال امور جاری را زیر نظر داشت اما از این لحظه به بعد رسما مدیرعامل باشگاه استقلال خواهد بود.

علی خطیر رسما مدیرعامل استقلال شد