عکس| اقدام هواداران پرسپولیس در ورزشگاه بی تماشاگر آزادی

عکس| اقدام هواداران پرسپولیس در ورزشگاه بی تماشاگر آزادی

اولین جدال قهرمان فصل گذشته در لیگ بیست و سوم با آلومینیوم اراک خواهد بود و یحیی گل‌محمدی که نسبت به عدم حضور هواداران تیمش گلایه داشت، در استادیوم خالی از تماشاگر برابر مجتبی حسینی و تیمش قرار خواهد گرفت.

ورزشگاه آزادی در چنین روزی تماشاگر ندارد اما با اقدام کانون هواداران پرسپولیس، بنرهایی روی سکوهای ورزشگاه آزادی مشاهده می شود.

عکس| اقدام هواداران پرسپولیس در ورزشگاه بی تماشاگر آزادی