غلامرضا امیری و یادی که همیشه می ماند

پیشنهاد فر نیوز
عکس و مکث / عکس یادگاری انتخاباتی با رحیمی زنگنه !!