فال حافظ امروز دوشنبه 16 مردادماه

فال حافظ امروز دوشنبه 16 مردادماه

امروز دوشنبه 16 مردادماه به شما توصیه می کند:اگر توقع داری به موفقیت برسی باید کمتر دنباله روی دل و هوی و هوس باشی زیرا فرصت های مهم زندگی را از تو می گیرند.

فـال حـافـظ متولدین فروردین​

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب

گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب

گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار

خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب
تعبیر فال حافظ :

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد که اگر توقع داری به موفقیت برسی باید کمتر دنباله روی دل و هوی و هوس باشی زیرا فرصت های مهم زندگی را از تو می گیرند ولی اگر عقل و احساس را به هم آمیزی چندان دور نیست که کارها مطابق میلت پیش رود.

فـال حـافـظ متولدین اردیبهشت​

کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند

ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند

قاصد منزل سلمی که سلامت بادش

چه شود گر به سلامی دل ما شاد کند
تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد از معشوق خود بی خبر و دلتنگ اویی و در آرزوی دیدار او هستی ، امیدوار با ش و از خداوند یاری بخواه که به مرادت می رسی. زیاد آه و ناله نکن که خدا کسانی را که ناراضی هستند دوست ندارد.

فـال حـافـظ متولدین خرداد​

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد

بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد

غبار خط بپوشانید خورشید رخش یا رب

بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد
تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد شما به سختی عاشق و دلباخته کسی شده اید اما مواظب باشید که این عشق، عقل و تفکر شما را نرباید که در این صورت به ورطه نابودی کشیده خواهید شد.

فـال حـافـظ متولدین تیر​

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق

برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت
تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید پایان دوره غم و اندوه و فرارسیدن دوران خوشی بر شما مبارک باشد. هرگز سختی هایی که در این مدت کشیده ای را از یاد مبر و اگر نذری کرده ای آن را ادا کن.

فـال حـافـظ متولدین مرداد​

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید برای کاری که نیت کرده اید اگر تلاش کنید خیلی زود به مرادتان می رسید. شانس به شما رو کرده، حیف است اگر آن را از خود دور کنید. روزگارتان آنقدر خوب می شود که تمام غم و غصه های گذشته را فراموش می کنید. برای رسیدن به مرادتان کمی سختی می کشید ولی اگر عاقل باشید به راحتی به نیات خودتان می رسید.

فـال حـافـظ متولدین شهریور​

گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

دوش می​گفت که فردا بدهم کام دلت

سببی ساز خدایا که پشیمان نشود
تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد کسی هست که به تو فخر می‌فروشد، راجع به آن فکر نکن و اهمیت نده و سعی کن همچنان پاکی دلت را حفظ کنی چراکه خدا خود سزای آن شخص را می دهد.

فال حافظ امروز دوشنبه 16 مردادماه

فـال حـافـظ متولدین مهر​

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که اگر چیزی را می خواهی باید برای آن تلاش کنی. در عشق ثابت قدم باش و دوست را کسی مپندار که تو را تحسین می‌کند. به نصیحت بزرگان توجه داشته باش تا به سعادت برسی. در کارهایت زیاد دست به دست مکن.

فـال حـافـظ متولدین آبان​

سحر با باد می​گفتم حدیث آرزومندی

خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است

بدین راه و روش می​رو که با دلدار پیوندی
تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد به خداوند امیدوار باشید، دعای شما کارساز است. هرگز مغرور نشوید زیرا خداوند از غرور بیزار و با فروتنان است.

فـال حـافـظ متولدین آذر​

همای اوج سعادت به دام ما افتد

اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

حباب وار براندازم از نشاط کلاه

اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
تـعبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید به کمک دوستان خود به سعادت و نیکبختی می رسی پس سعی کن آنها را نیازاری و همیشه به یاد داشته باش که آنها نیز در موفقیت تو نقش داشته اند.

فال حافظ متولدین دی​

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

دردم نهفته به ز طبیبان مدعی

باشد که از خزانه غیبم دوا کنند
تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید که ناامید مباش. بالاخره شما هم در مسیر موفقیت و کامیابی قدم خواهی زد اما باید سعی و تلاش خود را بیشتر کرده و اجازه ندهید که ناامیدی در شما راه پیدا کند.

فـال حـافـظ متولدین بهمن​

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود

مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود

یاد باد آن صحبت شب​ها که با نوشین لبان

بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود
تعبیر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که از دست کسی دلگیر هستی و غصه می خوری ، اگر به کسی خوبی کرده ای برای خدا کرده ای پس افسوس نخور و از آن شخص دلگیر مباش که خدا جواب نیکی تو را می دهد.

فـال حـافـظ متولدین اسفند​

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی ست

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی ست

مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او

عکس خود دید گمان برد که مشکین خالی ست
تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید زیاد عجله می‌کنی، هرچند که همه می‌دانند چه روزهای سختی را پشت سر می‌گذاری. همگان ظاهر را می‌بینند پس برای حفظ آبرو ظواهر را حفظ کن. تو جوهر خوبی برای کار داری همین مسئله باعث می‌شود تو به مرادت برسی و تن خسته‌ات التیام پیدا کند.