فرهنگیان و دانش‌آموزان در انتخابات پیشتاز هستند/ مردم ایران روز جمعه دشمنان را ناامید خواهند کرد

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است