فرهنگ استفاده از بوق خودرو وچارچوب قانونی آن

” سرهنگ محمد حیدری ” رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه در گفتگو با پایگاه خبری طلوع کرمانشاه اظهار داشت : بوق بعنوان یک وسیله اخطاری_ شنیداری در وسیله نقلیه کار گذاشته شده وجز ضروریات است .موارد ،میزان استفاده و همچنین نوع صدای بوق در قوانین مشخص و خارج از این مشمول تخلف می شود.

وی با بیان اینکه زمان استفاده از بوق مشخص است افزود: استفاده از بوق برای مطلع کردن راننده دیگر یا عابر پیاده نسبت به حضور در صورتی که با سایر علائم اخطاری از جمله چراغ راهنما یا نور بالا یا پائین نتوانیم نیت خود را اعلام کنیم به کار می رود .

سرهنگ حیدری با تاکید بر اینکه بوق زدن باید از سر اجبارآنهم بصورت منقطع باشد ،تصریح کرد : متاسفانه اکنون رانندگان از بوق استفاده های مختلفی از جمله فراخوان مسافر ،سلام و خداحافظی ،تشکر یا اعلام اعتراض می کنند که این موارد ممنوعیت قانونی دارد .

وی با بین اینکه در جدول جرائم رانندگی میزان جریمه برای بوق زدن های غیر ضروری دیده شده است ،گفت: بوق مجاز طبق قانون بوق ممتد نبوده و از موارد دیگر تخلف ممنوعیت قانونی می توان به استفاده بوق های شیپوری ،صوت بلبلی یا بوق های که صدای احشام وحیوانات است اشاره کرد .

رئیس پلیس راهور استان ادامه داد : برابر ماده ۱۸۴ آئین نامه راهور استفاده از بوق های شیپوری ،صوت بلبلی و بطور کلی هر نوع وسیله آگاهسازی صوتی با صدای ناهنجار وغیر عادی در مناطق مسکونی و همچنین زدن بوق ممتد یا غیر ضروری یا مکرر ویا بوق زدن در محل هایی که این عمل بوسیله علائم منع شده است ،ممنوع است.

سرهنگ حیدری با تاکید بر اینکه بوق زدن های غیر ضروری غیر از آلودگی صوتی اثری ندارد ،ادامه داد : ممکن است یک بوق وحشتناک عامل ترس بعنوان مثال برای یک خانم باردار شود در این راستا اگر اتفاقی برای کسی رخ دهد بعنوان مسبب غیر عمد مسئولیت کیفری و مدنی برای فرد خاطی خواهد داشت .