فیلتر خریدهای قابل توجه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ بورس تهران

فیلتر خریدهای قابل توجه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ بورس تهران

فیلتر خریدهای قابل توجه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ بورس تهران

در معاملات امروز بورس تهران نمادهای پکرمان اهرم سدبیر اسیاتک کتوکا کسرام خکاوه دروز زکوثر زاگرس چکارن بکابل مورد توجه میلیاردرهای بورس قرار گرفت.

به گزارش بازار، مهم ترین خرید و فروش های گروهی و خریدهای میلیاردی در معاملات امروز بورس تهران به شرح زیر بود:

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

خریدهای میلیاردرها: پکرمان اهرم سدبیر اسیاتک کتوکا کسرام خکاوه دروز زکوثر زاگرس چکارن بکابل

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

برخی از نمادهای دارای خرید گروهی: خفولا کحافظ غدشت بالبر بهپاک حپترو تاپیکوح پالایش آبین تفارس شبهرن

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

برخی از نمادهای دارای فروش گروهی: خفولا آبین قشرین غنوش غدشت حکشتی خساپا