قریب به 8 هزار و 500 دانش‌آموز در مدارس ایرانی خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است