قیمت انواع آرد گندم در بازار امروز

قیمت انواع آرد گندم در بازار امروز

فهرست قیمت برخی از انواع آرد گندم موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا قیمت (تومان)
آرد کامل گندم سبوس دار (۸۰۰گرم) ۵۵,۰۰۰
آرد گندم خوشه مخصوص کیک و شیرینی ۲۹,۹۰۰
آرد سفید گندم گلستان – ۴۵۰ گرم ۱۹,۱۵۰
آرد سفید گندم ۹۰۰ گرمی هاتی کارا ۲۵,۰۰۰
آرد سفید گندم گلها (نول) ۵۰۰ گرمی ۳۹,۹۰۰
آرد گندم سبوس دار ۷۰۰ گرمی آبگینه ۶۳,۰۰۰
آرد گندم زیدشت ۹۰۰ گرمی ۶۵,۰۰۰
آرد گندم خزرخوشه – ۵۰۰ گرم ۳۶,۲۰۰

قیمت انواع آرد گندم در بازار امروز