قیمت «تیگارد» و «دایون» اعلام شد

قیمت «تیگارد» و «دایون» اعلام شد

دیروز در جلسه ششصد و هشتم خود به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای جدید پرداخت و در نهایت قیمت دو محصول چینی را تعیین کرد.

بر این اساس، قیمت خودروی تیگارد ٩٨۵ میلیون و ٢٢٩ هزار و ٨٣۴ تومان (۹۸۵۲۲۹۸۳۴۵ ریال) و قیمت دایون یک میلیارد و ٣٨٢ میلیون و ٢۵۴ هزار و ۶٠٨ تومان (۱۳۸۲۲۵۴۶۰۸۷ ریال) تعیین و مصوب شده است.

قیمت «تیگارد» و «دایون» اعلام شد

پیشنهاد فر نیوز
اخبار جدید از استقلال| رونمایی از پیراهن جدید استقلال+ عکس