قیمت شقه گوسفندی به ۴۳۰ هزارتومان رسید

قیمت شقه گوسفندی به ۴۳۰ هزارتومان رسید

علی اصغر ملکی گفت: هم اکنون هرکیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۴۳۰ هزارتومان به مغازه داران و با احتساب ۱۰ درصد سود به مصرف کننده عرضه می شود.

او قیمت کنونی هرکیلو دام را ۱۹۵ تا ۲۱۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با توجه به کاهش تقاضا، بازار دامو گوشت در رکود به سرمی برد.

ملکی ادامه داد: در شرایط کنونی بازار دام و گوشت بدلیل افت تقاضا در رکود به سر می برد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با استمرار عرضه گوشت های وارداتی پیش بینی می شود که قیمت گوشت کاهش یابد و بازار به تعادل برسد.

گوشت