قیمت عدس در بازار+ جدول

قیمت عدس در بازار+ جدول

در این گزارش به بررسی قیمت انواع در بازار پرداخته ایم.

نام کالا

قیمت(تومان)

عدس گلستان مقدار 900 گرم

۹۴,۹۰۰

عدس ریز همدل – 900 گرم

۸۹,۰۰۰

عدس فرش مقدار 900 گرم

۸۹,۰۰۰

عدس چاپار – 900 گرم

۸۱,۹۰۰

عدس اقتصادی جمع – 900 گرم

۶۸,۹۰۰

عدس خشکپاک – 900 گرم

۶۵,۸۰۰

قیمت عدس در بازار+ جدول