قیمت فروش ارز اربعین اعلام شد/ جزییات

به گزارش افق کرمانشاه، فروش ارز به زائران به صورت دینار عراق حداکثر به مبلغ ۲۰۰ هزار دینار عراق به هر زائر به نرخ فروش اسکناس ETS، که معادل ریالی آن حدود ۶۲ تا ۶۵ میلیون ریال است.

بیشتر بخوانید:

۲۲۰۲۲۳

نوشته قیمت فروش ارز اربعین اعلام شد/ جزییات اولین بار در افق کرمانشاه | ofoqkermanshah.ir. پدیدار شد.