لزوم ساماندهی دستفروشان بازار تهران

لزوم ساماندهی دستفروشان بازار تهران

در یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به بنده خبر دادند که تعدادی از بازاریان در اعتراض به دست فروشی مغازه های خود را تعطیل کرده و در حال حرکت به سمت شورا برای اعتراض هستند، گفت: تعدادی از این افراد هستند و نسبت به دست فروشی اعتراض دارند و از شهرداری می خواهیم به سخنان این فروشندگان توجه کنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز تأکید کرد: نمی توان حق کسانی که بیمه و مالیات و اجاره می دهند، نادیده گرفت؛ باید برای دیگر شهروندان همچون دست فروشان نیز فکری کرد، اما نباید حق فروشندگان تضعیف شود.

وی افزود: حتماً باید سخنان این فروشندگان شنیده شود و اقدامات مؤثری از سوی شهرداری تهران نسبت به حمایت از این افراد شکل بگیرد.

مهدی پیرهادی