لیلا اوتادی بر سر مزار استاد شجریان

لیلا اوتادی بر سر مزار استاد شجریان

بازیگر سینما، تلویزیون تصاویری از خود در کنار مزار خسروی آواز ایران و آرمگاه فردوسی در توس خراسان منتشر کرد.

آرامگاه استاد شجریان، استاد آواز و سخن، در آرامگاه فردوسی یکی از جاهای دیدنی مشهد قرار دارد. هیچ سازه خاصی برای آرامگاه شجریان بنا نشده است و آرامگاه این استاد در پیاده رو یکی از معابر منتهی به آرامگاه فردوسی قرار گرفته تا به معنای واقعی کلمه، خاک پای مردم ایران باشد.

لیلا اوتادی بر سر مزار استاد شجریان

لیلا اوتادی بر سر مزار استاد شجریان