متوسط عمر ناوگان هوایی به ۲۶ سال رسید

متوسط عمر ناوگان هوایی به ۲۶ سال رسید

محمد محمدی بخش گفت: نهضت تامین قطعات را در بخش هواپیمایی کشور راه اندازی کرده ایم و از مهر سال ۱۴۰۰ تا به امروز، هواپیما و موتوری را به خارج از کشور اعزام نکرده ایم.

به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ، موضوعات توسعه ناوگان را در دستور کار خود قرار داده ایم و برای صنعت هوایی این موضوع تامین شده است به طوریکه برنامه تامین ناوگان در قالب برنامه های یکساله و سه ساله را ارائه کرده ایم. همچنین امروز ۱۹۰ فروند هواپیما در چرخه خدمت صنعت هوایی قرار داده ایم و این مسیر ادامه دارد.

او می‌گوید: با کمک دولت و تامین اعتبار برای سال ۱۴۰۲ نوسازی ناوگان را تا پایان سال به ۲۵۰ فروند برسانیم.

محمدی بخش گفت: پیش از این با وجود تحریم ها برای روانکار‌ها و روغن موتور هواپیما مشکل داشته ایم و مصرفی‌ترین موضوع برای صنعت هوایی بود، اما امروز تامین کننده مواد خود هستیم و حتی به صادر کننده هم تبدیل شده ایم.

او گفت: هواپیمای سیمرغ پرواز عملیاتی را انجام داد و ما مدعی هستیم که کارخانه هواپیماسازی را داریم.

رئیس سازمان هواپیمایی گفت: متوسط عمر ناوگان در ابتدای دولت ۲۸ سال بود، اما امروز به ۲۶ سال رسید و جوان سازی شده است. هر هواپیما یک عمر مفید دارید و چک های موردی را انجام می دهد.

متوسط عمر ناوگان هوایی به ۲۶ سال رسید