مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: بحث قاچاق سوخت موضوع مهمی است که اقداماتی در استان در راستای کاهش آن در دست انجام است.

اقداماتی برای کاهش قاچاق سوخت در کرمانشاه در حال انجام است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: بحث قاچاق سوخت موضوع مهمی است که اقداماتی در استان در راستای کاهش آن در دست انجام است.

اقداماتی برای کاهش قاچاق سوخت در کرمانشاه در حال انجام است

به گزارش خبرنگار فر نیوز (مسعود دریابار) پیمان بهرامی اظهار کرد: بحث قاچاق سوخت موضوع مهمی است که اقداماتی در استان در راستای کاهش آن در دست انجام است.

وی ادامه داد: در راستای کنترل و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی گشت‌های مشترکی با پلیس امنیت اقتصادی، صمت، تعزیرات حکومتی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه افزود: تمهیدات لازم برای کاهش قاچاق سوخت در استان اندیشیده شده که از سازمان‌های متولی انتظار می‌رود همکاری لازم را در این خصوص با شرکت متبوع داشته باشند.

وی در خصوص واگذاری سوخت به عنوان مشوق‌های حمایتی به مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: با توجه به ناترازی تولید و مصرف از طرح اینگونه موارد خوداری شود.

به گفته بهرامی مقرر شده تا از تحویل سوخت و معرفی تراکتور‌های مدل ۷۰ و ماقبل به پلیس راهور جهت پلاک‌گذاری جلوگیری بعمل آید.