مشمولان بالای ۳۰ ‌سال و دارای ۲ فرزند و بیشتر از سربازی معاف می‌شوند

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است