مصرف سالانه ۱۰۰ هزارتن چای خشک در کشور

مصرف سالانه ۱۰۰ هزارتن چای خشک در کشور

حبیب جهان ساز گفت: با دستور وزیر جهاد کشاورزی مقرر شده، وارد کنندگان برای مورد نیاز تنظیم بازار باید بخشی از چای تولید داخل را خریداری کنند تا نگاه تامین بازار بیشتر به سمت تامین از منابع داخلی باشد.

او افزود: اجرایی شدن این دستور به رونق صنعت چای و گردش مالی سریع‌تر کارخانجات فرآوری کمک می‌کند ضمن آن که چای داخلی بیشتری در سبد خانوارها قرار می‌گیرد.

جهانساز ادامه داد: بنابر آمار نیاز سالانه کشور به چای خشک با احتساب ذخایر و رسوبات انباری حداکثر ۱۰۰ هزار تن است که حدود ۳۰ درصد آن از طریق تولید داخل و مابقی با واردات تامین می‌شود.

او افزود: تمایل تجار ایرانی به واردات چای خارجی است در حالی که مردم و تولیدکنندگان تمایل به بازار و مصرف چای داخلی دارند و از این رو رویکرد تجار باید تغییر کند.

رئیس سازمان چای کشور گفت: اگر اولویت تجار در مورد چای یا سایر محصولات، تولید داخلی باشد، با مشکلات کمتری روبرو خواهیم شد.

مصرف سالانه ۱۰۰ هزارتن چای خشک در کشور