موکب‌های مردمی جمهوری آذربایجان و ترکیه در پیاده‌روی اربعین+ فیلم

موکب‌های مردمی جمهوری آذربایجان و ترکیه در پیاده‌روی اربعین+ فیلم

همزمان با آغاز مراسم حسینی، مردم کشورهای مختلف جهان سعی دارند در این مراسم بزرگ مشارکت کنند.

موکب‌های مردمی جمهوری آذربایجان و ترکیه در پیاده‌روی اربعین+ فیلم

مردم و نیز با حضوری گسترده در موکب‌های مردمی، امسال در مراسم اربعین حسینی مشارکت دارند.

موکب‌های مردمی جمهوری آذربایجان و ترکیه در پیاده‌روی اربعین+ فیلم

تصاویر حاکی از حضور گسترده مردم جمهوری آذربایجان و ترکیه در این مراسم است.

موکب‌های مردمی جمهوری آذربایجان و ترکیه در پیاده‌روی اربعین+ فیلم

مردم این دو کشور به ویژه جمهوری آذربایجان با وجود سختی مسیر، خود را به مرزهای عراق رسانده‌اند تا در این مراسم بزرگ مشارکت کنند.

موکب‌های مردمی جمهوری آذربایجان و ترکیه در پیاده‌روی اربعین+ فیلم

در این تصاویر دیده می‌شود که برخی موکب‌ها برای زنده نگاه داشتن آموزه‌های عاشورای حسینی، در شمایل کاروان بازگشته از واقعه کربلا درآمده‌اند.

موکب‌های مردمی جمهوری آذربایجان و ترکیه در پیاده‌روی اربعین+ فیلم

همچنین برخی از شرکت کنندگان در این مراسم، برای خدمت رسانی به زائران به طور جدی وارد عمل شده و مواد غذایی مورد نیاز را در اختیار حاضران در پیاده روی اربعین قرار می‌دهند.