ناکامی ملی پوشان ایران در یک ضرب دسته 96 کیلو

ناکامی ملی پوشان ایران در یک ضرب دسته 96 کیلو

رقابت‌های قهرمانی جهان عصر امروز در دسته 96 کیلوگرم مردان، محمد زارعی و امیر حقوقی به روی تخته رفتند.

در یک ضرب و در حرکت اول محمد زارعی رکورد 160 کیلوگرم را ثبت کرد و در حرکت دوم 166 کیلوگرم را انداخت. در حرکت سوم او توانست وزنه 167 کیلویی را بالای سر ببرد و در نهایت هفتم شد.

همچین امیر حقوقی در حرکت اول یک ضرب ۱۶۶ کیلوگرم را بالای سر برد، و در حرکت دوم 169 کیلوگرم را انداخت. او در حرکت سوم نتوانست وزنه 170 کیلویی را مهار کند و هشتم شود.

ناکامی ملی پوشان ایران در یک ضرب دسته 96 کیلو

پیشنهاد فر نیوز
آمادگی در برابر مخاطرات احتمالی در اربعین