نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵۹ درصد رسید

نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵۹ درصد رسید

طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۵۳ درصد به ۲۳.۵۹ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۱ شهریور رسید.

نرخ بهره بین بانکی