نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵ درصد رسید

نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵ درصد رسید

طبق آمار ، میانگین وزنی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۴۵ درصد به ۲۳.۵ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۸ مرداد رسید.

نرخ بهره بین بانکی