نشست تخصصی “زن، سلامت، جامعه” برگزار شد

  • lira card

موسسه مطالعات و تحقیقات زنان با همکاری پایگاه خبری سلامت نیوز، نشست تخصصی "زن، سلامت، جامعه" را برگزار کرد.

 نشست تخصصی "زن، سلامت، جامعه" برگزار شد

دکتر کبری روشنفکر مدیرعامل موسسه مطالعات و تحقیقات زنان و استاد دانشگاه تربیت مدرس ابتدا در معرفی این نشست گفت:

از نظر سازمان بهداشت جهانی، تندرستی فقط فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست. بلکه نداشتن هیچ‌گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است. در فرهنگ ما هم سلامت احساس تندرستی و شادابی است، بنابراین سلامت امری پیچیده است. به خصوص این موضوع در مورد جامعه زنان دارای ویژگی هایی است که پرداختن و آگاه سازی درباره آن از نیازهای مستمر و همیشگی است.

صاحب نظران سلامت فیزیکی، ذهنی، عاطفی، محیط اجتماعی، محیط زندگی معنوی و سلامت شغلی را از مولفه های اساسی در سلامت می دانند که هر یک تخصص خود را می طلبد و به همین علت سلامت موضوعی بین رشته‌ای است.

موسسه مطالعات و تحقیقات زنان که به موضوعات مبتلابه زنان با هدف بهبود وضعیت می پردازد. به مناسبت هفته سلامت از دو تن از بانوان متخصص که سالهاست در این زمینه به صورت علمی و کاربردی در فعالیت بوده اند دعوت کرده است تا تجارب و آخرین نظرات خود را در میان بگذارند و با همکاری پایگاه خبری سلامت نیوز به عنوان رسانه ای تخصصی این مطالب را در اختیار عموم قرار گیرد.

امیدواریم دستگاههای مسئول نیز با توجه به آخرین پیشرفت های علمی و اجتماعی خدمات خود را به جامعه زنان کشور ارایه دهد. در خدمت خانم ها دکتر ناهید خداکرمی دانش آموخته‌ی دکتری تخصصی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رییس انجمن علمی مامایی ایران و خانم ثریا نجاتی استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم.

پیشنهاد فر نیوز
نمایشگاه روایت پیشرفت در بیرجند

دکتر کبری روشنفکر مدیرعامل موسسه مطالعات و تحقیقات زنان و استاد دانشگاه تربیت مدرس ابتدا در معرفی این نشست گفت: از نظر سازمان بهداشت جهانی، تندرستی فقط فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست. بلکه نداشتن هیچ‌گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است. در فرهنگ ما هم سلامت احساس تندرستی و شادابی است، بنابراین سلامت امری پیچیده است. به خصوص این موضوع در مورد جامعه زنان دارای ویژگی هایی است که پرداختن و آگاه سازی درباره آن از نیازهای مستمر و همیشگی است.

صاحب نظران سلامت فیزیکی، ذهنی، عاطفی، محیط اجتماعی، محیط زندگی معنوی و سلامت شغلی را از مولفه های اساسی در سلامت می دانند که هر یک تخصص خود را می طلبد و به همین علت سلامت موضوعی بین رشته‌ای است. موسسه مطالعات و تحقیقات زنان که به موضوعات مبتلابه زنان با هدف بهبود وضعیت می پردازد. به مناسبت هفته سلامت از دو تن از بانوان متخصص که سالهاست در این زمینه به صورت علمی و کاربردی در فعالیت بوده اند دعوت کرده است تا تجارب و آخرین نظرات خود را در میان بگذارند و با همکاری پایگاه خبری سلامت نیوز به عنوان رسانه ای تخصصی این مطالب را در اختیار عموم قرار گیرد.

امیدواریم دستگاههای مسئول نیز با توجه به آخرین پیشرفت های علمی و اجتماعی خدمات خود را به جامعه زنان کشور ارایه دهد. در خدمت خانم ها دکتر ناهید خداکرمی دانش آموخته‌ی دکتری تخصصی علوم بهداشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و رییس انجمن علمی مامایی ایران و خانم ثریا نجاتی استاد دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم.

پیشنهاد فر نیوز
اخبار استقلال| بمب نقل و انتقالات استقلال فیکس می‌شود