نمایش «سلول شخصی» رکورد زد

نمایش «سلول شخصی» رکورد زد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالار‌های اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ به تفکیک اجرا‌ها اعلام شد.

«جریان» به کارگردانی علیرضا معروفی که از روز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده، با مجموع ۱۸ اجرا و میزبانی از ۲ هزار و ۳۰۵ (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۲۷۰ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «سلول شخصی» به کارگردانی امیرحسین آلادپوش هم که از روز ۸ مرداد ۱۴۰۲ در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته تا به امروز با مجموع ۱۲ اجرا و میزبانی ۴ هزار و ۲۹۱ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۶۰۷ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سلول شخصی» رکورد زد

نمایش «ژنرال مجهول» به کارگردانی میرعلیرضا دریابیگی که از روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲ در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۳ اجرا و یک هزار و ۹۴۹ تماشاگر به فروشی معادل ۱۷۹ میلیون تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است.

نمایش «حرفه‌ای» به کارگردانی وحید منتظری نیز که از روز ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲ اجرای خود در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان آغاز کرد، تا پایان روز جمعه ۲۰ مرداد با مجموع ۲۰ اجرا و ۲ هزار و ۳۴۳ تماشاگر به فروشی معادل ۲۴۲میلیون و ۹۹ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است.

نمایش «هیدن (پنهان)» به کارگردانی کوروش شاهونه هم که از روز ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲ اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ۲۷ نوبت اجرا و ۲ هزار و ۵۱۸ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۲۷۹ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سایه روشن» به کارگردانی سعیده آجربندیان هم که از روز ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۲ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزا ر تومان اجرای خود را آغاز کرده، تا روز جمعه ۲۰ مرداد ماه با ۲۱ نوبت اجرا، مجموع ۶۸۳ تماشاگر و ۴۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به اجرای خود پایان داد.

نمایش «ساپو» به کارگردانی محمد امین سعدی نیز که از روز ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۱۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۴ اجرا و ۲۷۳ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۲۷ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان پیدا کرده است.

نمایش «شازده کوچولو ۲۰۲۳» به کارگردانی نیما گودرزی هم که از ۲۰ تیر ۱۴۰۲ در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۷۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۳ اجرا، ۶۱۳ تماشاگر به فروشی معادل ۳۳ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است.

نمایش «شب روی سنگفرش خیس» به کارگردانی میکائیل شهرستانی نیز که از روز ۹ مرداد ۱۴۰۲ اجرای خود را در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۸۰ هزار تومان آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) تا پایان روز جمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ با مجموع ۶۹۷ تماشاگر به فروشی معادل ۵۷ میلیون و ۵۵۲ هزار تومان پیدا کرده است.
نمایش «پرده در پرده» به کارگردانی رویا اسدی هم که از روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ اجرای خود را در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) تاکنون با ۲۶۸ تماشاگر، ۱۶ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان فروش داشته است.

گفتنی است تالار هنر بدلیل انجام عملیات ایمن‌سازی سالن اجرا ندارد.