هزینه احداث ۲۵ میلیارد تومانی هر یک مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک

هزینه احداث ۲۵ میلیارد تومانی هر یک مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک

ذاکری فر گفت: در یکسال گذشته با سیاست گذاری و پیگیری‌های جدی مدیرعامل شرکت و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی ستاد استان بالغ بر ۱۴۰ مگاوات از جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی شرکت منطقه تهران توانست در واقع نیروگاه جدیدی از این دست را وارد مدار کند.

به گفته او،در حال حاضر قریب به ۲۱۰ مگاوات از این نیروگاه را ما در شبکه داریم و مزیت این مدل نیروگاه‌ها این است که، چون در محل مصرف نصب می‌شود تلفات شبکه‌ای کمتر است.

او گفت: نیروگاه‌هایی که با انرژی‌های تجدید پذیر است در اولویت های وزارت نیرو قرار دارد.

به طور کلی باید آهنگ رشد انرژی در کشور افزایش یابد،خوشبختانه امسال در همین ماه ما ۴ مگاوات تجدیدپذیر را در استان قم در داشتیم که وارد مدار شد که نیروگاه‌های کوچک مقیاس پشت بامی است

مجری طرح تولید پراکنده برق منطقه تهران گفت: حوزه نیروگاه‌های مقیاس کوچک باید بیشتر در شهرک‌های صنعتی، صنایع انرژی بر و پاساژ‌هایی که در شهر بزرگ وجود دارد، افزایش یابد.

ذاکری فر گفت: هزینه احداث هر یک مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک الان حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان است و به محض آماده شدن تجهیزات چه ساخت داخل و چه در آینده نیاز شود که از خارج از کشور سرمایه گذار وارد شود، حدود ۴ تا ۶ ماه زمان بر است.

هزینه احداث ۲۵ میلیارد تومانی هر یک مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک