هشدار افسران اطلاعاتی صهیونیست به نتانیاهو

هشدار افسران اطلاعاتی صهیونیست به نتانیاهو

شبکه عبری زبان کان فاش کرد که افسران ارشد سازمان اطلاعات نظامی ارتش به و اعضای کابینه نسبت به وارد آمدن خسارت‌های سنگین به این رژیم در هر جنگی در آینده هشدار دادند.

افسران اطلاعاتی صهیونیست همچنین نسبت به اصرار کابینه بر پیشبرد طرح جنجالی اصلاحات قضایی هشدار داده‌اند.

این افسران تغییرات قضایی مورد نظر نتانیاهو را همچون حمله‌ای مخفیانه دانسته‌اند که در هرجنگی در آینده یا هنگام آماده شدن برای تهدید هسته‌ای، ضربه و خسارتی سنگین به این رژیم وارد خواهد کرد.

هشدار افسران اطلاعاتی صهیونیست به نتانیاهو

تحلیلگران صهیونیست گفته‌اند که هجمه وزرا و اعضای کنست علیه فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی به سبب هشدار نسبت به پیامدهای منفی اصلاحات قضایی بر کارآمدی و توانمندی ارتش، به تضعیف ارتش خواهد انجامید و امتناع نتانیاهو از حمایت از افسران ارتش اسرائیل با هدف از بین بردن اعتماد جامعه به آن‌ها صورت می‌گیرد.

در روزهای اخیر محافل صهیونیستی بیش از هرچیزی به مسئله امتناع از خدمت نیروهای ذخیره در ارتش در اعتراض به کودتای قضایی و میزان تاثیرگذاری آن بر آمادگی ارتش برای جنگ، تمرکز داشته اند.