هوای مشهد همچنان ناسالم است

هوای مشهد همچنان ناسالم است

هوای مشهد همچنان ناسالم است

کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۰۷ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس رسیده است.

به گزارش گروه استان‌های حیات؛ کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۰۷ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس رسیده است.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه هفت‌حوض با عدد شاخص ۱۳۹ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.

دما در حال حاضر ۵ درجه سانتی‌گراد و آسمان آفتابی است.

  • کیفیت هوای مشهد برای گروه‌های حساس ناسالم شد

  • هوای مشهد با شاخص 102 در وضعیت ناسالم

پیشنهاد فر نیوز
ضرورت گسترش آموزش مجازی و الزامات آن