هوای هفت شهر خوزستان در وضعیت قرمز

هوای هفت شهر خوزستان در وضعیت قرمز

بر اساس سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای شهرهای اهواز، شوشتر، شادگان، سوسنگرد، اندیمشک، دزفول، خرمشهر برای عموم ناسالم و در وضعیت قرمز قرار دارند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه پادادشهر اهواز ۱۶۱، ایستگاه شوشتر ۱۶۴، ایستگاه شادگان و ایستگاه سوسنگرد ۱۵۵، ایستگاه اندیمشک ۱۵۸، ایستگاه دزفول ۱۵۷ و ایستگاه خرمشهر ۱۵۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین کیفیت هوای این شهرها در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

طبق شاخص ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط: قابل قبول» یا در وضعیت «پاک» نبوده است.

به گزارش ایمنا، شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود؛ بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

کد خبر 701087