واریز ۱۰۰ درصد سود سازمان های وزارت راه به حساب صندوق توسعه حمل‌ و نقل

واریز ۱۰۰ درصد سود سازمان های وزارت راه به حساب صندوق توسعه حمل‌ و نقل

واریز ۱۰۰ درصد سود سازمان های وزارت راه به حساب صندوق توسعه حمل‌ و نقل

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مکلف به واریز ۱۰۰ درصد سود پس از کسر مالیات و سهم ویژه سهام دولت به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل هستند.

بازار؛ گروه راه و مسکن: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی ۱۰۰ درصد سود پس از کسر مالیات و سهم ویژه سهام دولت را به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل واریز کنند.

بر اساس بند «پ» تبصره «۱۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ و نقل مکلف هستند ۱۰۰ درصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال به‌حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود، واریز کنند.

البته طبق این بند و تبصره، مبالغ واریزی به‌حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به‌مصرف خواهد رسید.

به صندوق توسعه حمل‌ و نقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز سازمان بورس برای تکمیل یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل‌ونقل از طریق تاسیس صندوق طرح پروژه نسبت به جمع‌آوری منابع بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح پروژه اقدام کند.