واکسن آنفولانزای گروه‌های پرخطر مانند مادران باردار تامین شده است

واکسن آنفولانزای گروه‌های پرخطر مانند مادران باردار تامین شده است

حسین فرشیدی، معاون بهداشت گفت: در حال حاضر پرونده الکترونیک در ۵۹ شهر به صورت نظام ارجاع انجام می شود و این به معنای آن است که بتوانیم از مراکز سلامت و پایگاه های بهداشت به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ها بیماران را ارجاع دهیم.

به گفته وی در بیمارستان های بزرگ به دلیل ازدحام و شلوغی، پذیرش به خوبی بیمارستان های کوچک انجام نمی شود؛ اما به طور کلی سامانه الکترونیک سلامت در تمام مراکز درمانی متصل و بارگذاری شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: اساس کار برای مراسم اربعین را به موضوع خودمراقبتی گذاشته ایم و کتاب آموزشی نیز در این زمینه منتشر شده است. این کتاب به زبان های فارسی و عربی نوشته شده است.

او ادامه داد: در تمام طول مسیر بیش از ۴۰۰ نفر از اکیپ های بهداشت محیط نظارت و مراقبت می کنند. مدیران موکب های مراسم اربعین در کشور آموزش های لازم را دیده اند.

فرشیدی گفت: وزارت بهداشت واکسن آنفولانزای افراد در معرض خطر مانند مادران باردار را تامین می کند و افراد برای تهیه و تزریق این واکسن می توانند به داروخانه ها مراجعه کنند.

واکسن آنفولانزای گروه‌های پرخطر مانند مادران باردار تامین شده است