واکنش جدید محمدجواد ظریف درباره عضویت ایران در بریکس

واکنش جدید محمدجواد ظریف درباره عضویت ایران در بریکس

، وزیر پیشین وزارت امور خارجه به خبر عضویت ایران در واکنش نشان داد.

ظریف در این خصوص نوشت: به نظر بنده دعوت از ایران برای عضویت در بریکس خبر خوبی است. سیاست خارجی نباید موضوع اختلافات داخلی باشد.

واکنش جدید محمدجواد ظریف درباره عضویت ایران در بریکس