وزش باد شدید و رگبار در برخی از نقاط کشور

وزش باد شدید و رگبار در برخی از نقاط کشور

در دو روز آینده در برخی نقاط استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی، شمال هرمزگان و جنوب فارس در ساعات بعد از ظهر و شب رگبار و رعدوبرق وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد پیش بینی می شود.

این وضعیت یکشنبه در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی و شرقی اردبیل زنجان و شمال کردستان نیز پیش بینی میشود. سه شنبه جوی آرام در کشور خواهیم داشت.

چهارشنبه و پنجشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده پیش بینی می شود. در پنج روز آینده در منطقه زابل وزش باد شدید و پدیده غالب است.

هواشناسی